BPA - Orange Helse

Hva er BPA?

Orange BPA har i dag konsesjon på levering av BPA-tjenester i over 25 kommuner. Ta kontakt med oss på 55 38 50 00 for å høre om vi er der du bor!

Vi har medarbeidere med god kjennskap til ordningen og arbeidsgiverrollen, samt lang erfaring med organisering av individuelle tjenester både i og utenfor hjemmet. For oss er det viktig at du i størst mulig grad kan leve et uavhengig og selvstendig liv. Det innebærer at du som arbeidsleder må ta ansvar for din BPA-ordning. Du vil selvfølgelig ikke stå alene med dette ansvaret, Orange vil være din støttespiller, men det er du som vet hvordan du ønsker å leve livet ditt. Vi kan blant annet være behjelpelig med rekruttering, opplæring og videre kursing av deg og dine assistenter.

Vi er medlem i NHO og våre tjenester er i henhold til til ISO 9001, ISO 14001 og OHSAS 18001.

BPA til barn

Barn og ungdommer under 18 år med funksjonshemninger kan få hjelp organisert som brukerstyrt personlig assistanse. I slike tilfeller vil gjerne pårørende fungere som arbeidsleder, men ordningen kan også ledes av en erfaren assistent eller noen andre som står familien nær. Orange BPA har god erfaring med slike prosjekter. Vi opplever at barnet og familien får mer frihet til å styre sin hverdag når våre medarbeidere dekker assistansebehovet. At barnet opplever trygghet og mestring er et overordnet mål for oss.

 

 

 

Hvem er vi?

Orange BPA AS har i dag konsesjon på levering av BPA-tjenester i over 25 kommuner. Ta kontakt med oss på 55 38 50 00 for å høre om vi er der du bor!

Vi har medarbeidere med god kjennskap til ordningen og arbeidsgiverrollen, samt lang erfaring med organisering av individuelle tjenester både i og utenfor hjemmet. For oss er det viktig at du i størst mulig grad kan leve et uavhengig og selvstendig liv. Det innebærer at du som arbeidsleder må ta ansvar for din BPA-ordning. Du vil selvfølgelig ikke stå alene med dette ansvaret, Orange vil være din støttespiller, men det er du som vet hvordan du ønsker å leve livet ditt. Vi kan blant annet være behjelpelig med rekruttering, opplæring og videre kursing av deg og dine assistenter.

Vi er medlem i NHO og våre tjenester er i henhold til til ISO 9001, ISO 14001 og OHSAS 18001.

Hvor er vi?

Orange har kontorer i Bergen, Moss og Bærum. Alle kontorer har telefonnummer 55 38 50 00. Våre kontaktpersoner for BPA reiser gjerne der du er for et uforpliktende møte om hva vi kan tilby deg.

Hva kan du forvente som: