Assistent - Orange Helse

Dette kan du som assistent forvente av oss

Som assistent i Orange BPA vil du ha en trygg og stabil arbeidsgiver i ryggen. Alle spørsmål som dreier seg om lønnsutbetalinger, feriepenger og sykepenger o.l. vil det være vi som har ansvar for. Du vil ha en egen kontaktperson hos oss som skal svare på de spørsmål du måtte ha. Vi tilbyr:

  • En engasjert og inkluderende arbeidsgiver.
  • Tariffavtale og ryddige arbeidsforhold.
  • Mulighet for å registrere deg i vikarpool.
  • Fleksible arbeidstidsordninger.
  • Gratis e-læringskurs.
  • Enkelt, elektronisk timeføringssystem.
  • Egen kontaktperson i Orange.