Bestilling - Orange Helse

Bestillingsside

Her kan du sende inn forespørsel på vikartjenester eller bestille vikarer direkte.

Bestilling av vikarer: 55 38 50 00

Bestilling via e-post: vikar@orangehelse.no