Jobbsøker - Orange Helse

Jobbsøker

Vil du være med å skape en bedre hverdag for andre mennesker? Som medarbeider i Orange Group er du med på gjøre en forskjell i hverdagen til personer som trenger omsorg og pleie. Orange Group er en spennende arbeidsplass der du sammen med dyktige kolleger får ta del i et godt arbeidsmiljø, preget av spennende dager med givende oppgaver. Våre engasjerte medarbeidere er glad i andre mennesker, har fleksibel holdning og setter gjerne pris på det vi kaller sunn galskap.

Intervju med en medarbeider

Siv Anette jobber som sykepleier og koordinator Ålesund

Siv Anette jobber som sykepleier og koordinator Ålesund

Siv Anette (31)

– Hva var grunnen til at du valgte Orange?

– I utgangspunktet var jeg skeptisk for det hørtes for bra ut til å være sant. Jeg ringte likevel for å høre, og da var det egentlig teamlederen sin fremtoning og fantastiske energi som gjorde meg veldig interessert. Det var derfor en kombinasjon av at jeg gjerne ville ha henne som teamleder, og at konseptet til Orange Helse er nytenkende og spennende.

– Hva er det beste med å jobbe som sykepleier hos oss?

– Det at jeg har fantastiske kollegaer som jeg lærer mye fra. Alle er engasjerte, noe som gir gode resultater. Det hyggelige arbeidsmiljøet er også viktig for meg.

Hva kan vi tilby?

Orange er alltid tett på. Jobber du for oss vil du få en egen kontaktperson som skal følge deg opp, gi deg råd og veiledning, samt sørge for at dine arbeidsvilkår er optimale.

Hos oss kan du være en ressurs på flere forskjellige områder. Vi leverer medarbeidere til hjemmesykepleie, bofelleskap, sykehjem, private helseinstitusjoner, praktisk bistand og BPA. Vi bemanner i all hovedsak helsepersonell, men selskapet trenger alltid ambisiøse assistenter og flinke folk i vår administrasjon.

Viser du engasjement og vilje til utvikling er det også gode karrieremuligheter hos oss. Vi har flere personer med helsefaglig bakgrunn som har fått andre spennende arbeidsoppgaver i administrasjonen.

Et av Orange Groups mål er å lage en god kompetanseplan for alle våre ansatte. På denne måten fremhever og synliggjør vi menneskene i organisasjonen vår. Personlig og faglig utvikling er viktige kriterier for motivasjon, arbeidsmiljø og konkurransedyktighet.

Ved nyansettelse registrerer vi alltid arbeidstakerens kompetanse i et skjema og i vårt kvalitetssikringssystem. Det utarbeides dessuten en plan for den enkelte, basert på deres utgangspunkt og ønske om kompetanseheving og/eller videreutdanning.

Vårt helsepersonell får tilbud om eksterne og interne kurs i fagfelt knyttet til helse- og omsorgssektoren. Dette gjør vi for å følge opp våre ansatte og kvalitetssikre kompetansen deres gjennom den tiden de er ansatt hos oss. Slike kurs kan for eksempel være innen BHLR, hygiene, smerte, eldreomsorg, medikamentlære, dokumentasjon og rapportering. Fra sommeren 2016 får alle våre ansatte tilbud om å ta kurs gjennom Norsk Helseinformatikk (NHI).