Om selskapet - Orange Helse

Om selskapet

Orange Group AS ble etablert i 2007. I starten dekket selskapet løse vikarvakter innen helse- og omsorg i Hordaland, men etterhvert ble det bygget opp en ressurspool av tilgjengelige vikarer fra hele Skandinavia og Baltikum. Forretningsideen bak vår virksomhet var å utvikle et eget system som skulle gi mer kontinuitet og forutsigbarhet, samt høy kvalitets- og leveringssikkerhet for kundene.

Våre kunder etterspurte disse kvalitetene fordi store deler av helsesektoren var preget av hyppige utskiftninger av vikarer, som førte til en mer eller mindre konstant opplæringssituasjon for kunden og uroligheter for brukere og pasienter. I tillegg opplevde flere av våre kunder mangel på autorisert helsepersonell. Dette ønsket vi å gjøre noe med.

I dag leverer Orange Group tjenester innen helse- pleie- og omsorgssektoren til over 80 kommuner. Vi leverer også sykepleievikarer til flere store sykehus i Sverige. I november 2011 ble vi kåret til årets Gasellebedrift i Hordaland i den tradisjonelle rangeringen til Dagens Næringsliv, DNB og PwC og vi har vært på samme liste de fem siste årene. I 2015 omsatte vi for 211 531 607 MNOK.

Våre kjerneverdier er engasjert, inkluderende, etterrettelig og sunn galskap. Dette mener vi er svært beskrivende for hvordan vi driver vår virksomhet. I tillegg til å levere vikartjenester ønsker vi å fremstå som en komplett leverandør av helserelaterte tjenester til kommuner innen de områder som er arbeidskraftintensive slik som hjemmesykepleie, praktisk bistand og BPA. Vi drifter egne hjemmetjenester i Moss, Bærum, Asker, Røyken og Hurum kommune. Vi har også konsesjonskontrakter på levering av BPA i flere kommuner i Norge.

Dette krever hardt arbeid og engasjerte medarbeidere. Vi har vårt eget rekrutteringsapparat i Sverige, Litauen, Latvia, Ungarn og Spania. Orange har gjort stor suksess med samarbeid på tvers av landegrenser. Vi mener mangfold og innovasjon er to sider av samme sak. På selskapets aller første julebord var det 64 ansatte fra 24 nasjoner.

KHMS-policy Orange