Personalutleie - Orange Helse

Personalutleie

Behovet for vikarer er ofte stort i helsesektoren. Orange Service ønsker å være best på leveringssikkerhet og bemanning av vikarpool i de kommunene vi har kontrakter med. Vårt mantra er kontinuitet, fleksibilitet, kvalitet og forutsigbarhet for våre kunder. I dag leverer vi vikartjenester over store deler av landet.

Orange Service har kompetente medarbeidere i vår administrasjon som jobber hardt med å mobilisere personell som kan bidra til å dekke våre kunders rotasjoner og bemanningshull. Vårt fagpersonell og våre assistenter har erfaring fra sykehus, sykehjem, hjemmetjenester og omsorgsboliger i hele Norge.

Ta kontakt med oss på 55 38 50 00 eller gå til vår bestillingsside dersom din arbeidsplass trenger dyktig helsepersonell til oppdrag av kortere og lengre varighet.