Arbeidsleder - Orange Helse

Dette kan du som arbeidsleder forvente av oss

For at din BPA ordning skal fungere optimalt er det viktig at du som arbeidsleder har god kunnskap om hva din rolle innebærer. Vi tilbyr:

  • Enkel oversikt over brukte vedtakstimer.
  • Vikarordning.
  • Digitale verktøy.
  • Opplæring til deg som arbeidsleder og opplæring/kursing av dine assistenter.
  • Hjelp til rekruttering av assistenter om ønskelig.
  • Arbeidsledermanual med verktøy du som arbeidsleder trenger for en god BPA-ordning.
  • Tett oppfølgning og egen kontaktperson.