Praktisk bistand - Orange Helse

Praktisk bistand

Praktisk bistand kan gis til personer som på grunn av sykdom, alder eller funksjonshemning trenger hjelp til egenomsorg, personlig stell og andre praktiske gjøremål i hjemmet eller i tilknytning til husholdningen.

I dag leverer vi praktisk bistand gjennom ordningen "fritt brukervalg" i kommunene Bergen, Moss, Bærum, Asker, Hurum og Røyken. Gjennom trygge og fleksible tjenester sikrer Orange Helse Hjemmetjenester at den enkelte bruker får kompetent og tilpasset hjelp til fast tid. 

Tilleggstjenester
Vi tilbyr også private helse- og omsorgstjenester som skreddersys dine behov. Eksempler på slike tjenester er ekstra husstell, følge, innkjøp, sykepleietjenester og sosialt samvær. Dersom du velger å benytte deg av dette tilbudet, så betaler du for det selv.

Hvordan bytte til oss?
Meld fra til forvaltningsenheten eller tjenestekontoret i kommunen du tilhører. Når vi får beskjed fra kommunen om at du ønsker å anvende oss, tar vi kontakt med deg og/eller pårørende for å avklare dine behov og ønsker, samt avtale hvordan og når tjenesten skal utføres.

Forespørsel hjemmetjenester