Trygghetsalarm - Orange Helse

Trygghetstjenester

I tillegg til å levere hjemmetjenester i Bærum og Asker har vi ansvaret for utrykningen i trygghetstjenesten til kommunene. Vårt mål er at du skal oppleve trygghet, mestring og forutsigbarhet i hverdagen slik at du kan bo hjemme så lenge du ønsker.

Hva er en trygghetstjeneste?
Trygghetstjenesten omfatter hjelpemidler som er installert hjemme hos funksjonshemmede, eldre og syke som har behov for aktivt å varsle at de trenger hjelp eller automatisk varsel via sensorer (eksempelvis trygghetsalarm, døralarm eller brann-/røykvarsler). Lokaliseringstjeneste (GPS) og elektronisk dørlås inngår også i trygghetstjenesten.

Hvem kan søke om trygghetstjeneste?
Det er kommunen som beslutter om en trygghetstjeneste vil være hensiktsmessig for deg. Beslutning om helsehjelp fra kommunen er fattet på grunnlag av lovgivning med utgangspunkt i tjenestemottakers behov.

Ved vurderingen om du skal få trygghetstjeneste vil kommunene ofte se på om det foreligger:
• Sykdom eller tilstand som medfører akutt behov for hjelp
• Reell fare for fall
• Problemer knyttet til utrygghet og engstelse

Hvordan søker man?
Søknad om trygghetstjeneste i Bærum kommune (må skrives ut og fylles ut for hånd), trykk her.

Søknad om trygghetstjeneste i Asker kommune (må skrives ut og fylles ut for hånd), trykk her.