Private helsetjenester - Orange Helse

Private helsetjenester

Orange Hjemmetjenester har lang erfaring med å tilrettelegge hverdagen for sine brukere av hjemmetjenester. Vi har driftet hjemmesykepleie og praktisk bistand på oppdrag fra kommuner siden 2010. Fra september 2016 tilbyr vi en rekke private tilleggstjenester for alle som har et ønske eller behov for en håndsrekning i hverdagen. Kanskje du trenger hjelp med personlig pleie? Eller kanskje du ønsker hjelp til å gjøre ærend eller holde orden i hjemmet? Er du pårørende som skal reise bort og ønsker at noen skal se til en av dine kjære? I første omgang er dette noe som tilbys personer som oppholder seg i Bergen, Bærum og Moss, samt omkringliggende kommuner.

Mulighetene er mange. Vi tilbyr varierte tjenester for å dekke dine behov. Vi kan sammen skape en individuell plan, slik at ønsker og forventninger innfris. Ta kontakt på telefon 55 38 50 00 eller resepsjon@orangehelse.no for mer informasjon.

En trygg og erfaren sykepleier kommer hjem til deg og kan utføre bl.a. personlig hygiene, medisinske oppgaver og pleie.

Trenger du noen som kan se til en av dine kjære? Vi kan hjelpe deg i de periodene du har det travelt eller er bortreist.

Egen ledsager som bistår i forkant av ditt ærend, som følger deg dit du skal, og bringer deg trygt hjem igjen.

Vi kan hjelpe deg med husarbeid og bistå med vaktmestertjenester ved behov.